SHOP

Dobro došli u naš specijalizovani online shop. Pripremite se za iskustvo online kupovine na najvišem nivou.

Toplotna pumpa unutr.jedinica uniTOWER VWL 78/5 IS

SKU 55031 Kategorija: Tag:

Procijenjeno vrijeme dostave od 3 do 5 radnih dana.

OPIS
OPIS

Toplotna pumpa unutr.jedinica uniTOWER VWL 78/5 IS

 Opis artikla:
– Hidraulički modul s integriranim spremnikom za potrošnu toplu vodu
zapremine 185 litara te pločastim izmjenjivačem topline
– Elektro grijač kao opcija potpore 6 kW (230V) / 9 kW (400V)
– Opsežan dodatni hidraulički pribor: međuspremnik ogrjevne/
rashladne vode, ekspanzijska posuda za PTV, set za recirkulaciju,
priključni set
– „Split“ koncept: uniTOWER modul je moguće rastaviti u dva dijela radi
lakšeg instaliranja
– Integrirana visokučinkovita cirkulacijska crpka, automatski odzračni
ventil, ekspanzijska posuda na strani grijanja 15 lit., prekretni ventil
(grijanje/topla voda), sigurnosni ventil, servisni ventili, manometar
Tehnički podaci (opšti):
Širina: 595mm
Visina: 1880mm
Dubina: 693mm
Težina bez pakiranja: 158kg
Priključni napon: 230 V (+10 %/-15 %), 50 Hz,1~/N/PE
Nazivan snaga, maksimalna:  5,4 kW
Dimenzionirana struja maksimalna: 23,50 A (230 V), 14,50 A (400 V)
Stepen zaštite:  IP 10 B
Tehnički podaci (toplinski krug):
Sadržaj vode:17,1 l
Materijal u toplinskom krugu:Bakar, legura bakra i cinka, nehrđajući čelik, etilen-propilen-dienski
kaučuk, mesing, željezo
Pogonski pritisak, minimalni:0,05 MPa (0,50 bar)
Pogonski pritisak, maksimalni:0,3 MPa (3,0 bar)
Min. temperatura polaznog voda pogona grijanja: 20°C
Maks. temperatura polaznog voda pogona grijanja s kompresorom: 55°C
Maks. temperatura polaznog voda pogona grijanja s dodatnim grijanjem:75°C
Min. temperatura polaznog voda pogona hlađenja: 7°C
Maks. temperatura polaznog voda hlađenja: 25°C
Tehnički podaci (topla voda)
Sadržaj vode, spremnik tople vode:188 l
Materijal spremnika tople vode:Čelik, emajlirani
Pogonski pritisak, maksimalni:1,0 MPa (10,0 bar)
Temperatura spremnika s dizalicom topline, maksimalni:57°C
Temperatura spremnika s dodatnim grijačem, maksimalni:75°C
Vrijeme zagrijavanja na zadanu temperaturu spremnika od 53°C, ECO-način rada, A7:1,75 h
Tehnički podaci (električna instalacija)
Minimalna snaga crpke za grijanje: 2 W
Maksimalna snaga crpke za grijanje: 60 W
Snaga crpke za grijanje kod A7/35 ΔT 5K kod 250
mbar vanjskog pada tlaka u toplinskom krugu: 20 W

Tehnički podaci (krug rashladnog sredstva)
Materijal izrade cjevovoda rashladnog sredstva: Bakar
Maksimalna ukupna duljina cjevovoda rashladnog sredstva (tekuća+parna faza): 40 m
Minimalna ukupna duljina cjevovoda rashladnog sredstva (tekuća+parna faza): 3m
Način spajanja cjevovoda rashladnog sredstva: Stezni spoj
Vanjski promjer, plinska faza: 5/8 “ (15,875 mm)
Vanjski promjer, tekuća faza: 3/8 “ (9,575 mm)
Minimalna debljina stjenke, vod vrućeg plina: 0,95 mm
Minimalna debljina stjenke, vod tekućine: 0,8 mm
Rashladno sredstvo, tip: R410A
Rashladno sredstvo, Global Warming Potential (GWP): 2088
Rashladno sredstvo, količina punjenja: 2,39 kg
Dopušteni pogonski pritisak, maksimalni: 41,5 bar
Kompresor, konstrukcija: Rotacijski
Kompresor, tip ulja: Specifični polivinilester (PVE)
Kompresor, regulacija: elektronička
Dopuštena razlika u visini između vanjske i unutarnje jedinice:
≤ 10 m ako je vanjska jedinica ispod unutarnje
≤ 30 m ako je vanjska jedinica iznad unutarnje
ŠIFRA ARTIKLA: 55031
Detaljne informacije
Detaljne informacije
 Opis artikla:
– Hidraulički modul s integriranim spremnikom za potrošnu toplu vodu
zapremine 185 litara te pločastim izmjenjivačem topline
– Elektro grijač kao opcija potpore 6 kW (230V) / 9 kW (400V)
– Opsežan dodatni hidraulički pribor: međuspremnik ogrjevne/
rashladne vode, ekspanzijska posuda za PTV, set za recirkulaciju,
priključni set
– „Split“ koncept: uniTOWER modul je moguće rastaviti u dva dijela radi
lakšeg instaliranja
– Integrirana visokučinkovita cirkulacijska crpka, automatski odzračni
ventil, ekspanzijska posuda na strani grijanja 15 lit., prekretni ventil
(grijanje/topla voda), sigurnosni ventil, servisni ventili, manometar
Tehnički podaci (opšti):
Širina: 595mm
Visina: 1880mm
Dubina: 693mm
Težina bez pakiranja: 158kg
Priključni napon: 230 V (+10 %/-15 %), 50 Hz,1~/N/PE
Nazivan snaga, maksimalna:  5,4 kW
Dimenzionirana struja maksimalna: 23,50 A (230 V), 14,50 A (400 V)
Stepen zaštite:  IP 10 B
Tehnički podaci (toplinski krug):
Sadržaj vode:17,1 l
Materijal u toplinskom krugu:Bakar, legura bakra i cinka, nehrđajući čelik, etilen-propilen-dienski
kaučuk, mesing, željezo
Pogonski pritisak, minimalni:0,05 MPa (0,50 bar)
Pogonski pritisak, maksimalni:0,3 MPa (3,0 bar)
Min. temperatura polaznog voda pogona grijanja: 20°C
Maks. temperatura polaznog voda pogona grijanja s kompresorom: 55°C
Maks. temperatura polaznog voda pogona grijanja s dodatnim grijanjem:75°C
Min. temperatura polaznog voda pogona hlađenja: 7°C
Maks. temperatura polaznog voda hlađenja: 25°C
Tehnički podaci (topla voda)
Sadržaj vode, spremnik tople vode:188 l
Materijal spremnika tople vode:Čelik, emajlirani
Pogonski pritisak, maksimalni:1,0 MPa (10,0 bar)
Temperatura spremnika s dizalicom topline, maksimalni:57°C
Temperatura spremnika s dodatnim grijačem, maksimalni:75°C
Vrijeme zagrijavanja na zadanu temperaturu spremnika od 53°C, ECO-način rada, A7:1,75 h
Tehnički podaci (električna instalacija)
Minimalna snaga crpke za grijanje: 2 W
Maksimalna snaga crpke za grijanje: 60 W
Snaga crpke za grijanje kod A7/35 ΔT 5K kod 250
mbar vanjskog pada tlaka u toplinskom krugu: 20 W

Tehnički podaci (krug rashladnog sredstva)
Materijal izrade cjevovoda rashladnog sredstva: Bakar
Maksimalna ukupna duljina cjevovoda rashladnog sredstva (tekuća+parna faza): 40 m
Minimalna ukupna duljina cjevovoda rashladnog sredstva (tekuća+parna faza): 3m
Način spajanja cjevovoda rashladnog sredstva: Stezni spoj
Vanjski promjer, plinska faza: 5/8 “ (15,875 mm)
Vanjski promjer, tekuća faza: 3/8 “ (9,575 mm)
Minimalna debljina stjenke, vod vrućeg plina: 0,95 mm
Minimalna debljina stjenke, vod tekućine: 0,8 mm
Rashladno sredstvo, tip: R410A
Rashladno sredstvo, Global Warming Potential (GWP): 2088
Rashladno sredstvo, količina punjenja: 2,39 kg
Dopušteni pogonski pritisak, maksimalni: 41,5 bar
Kompresor, konstrukcija: Rotacijski
Kompresor, tip ulja: Specifični polivinilester (PVE)
Kompresor, regulacija: elektronička
Dopuštena razlika u visini između vanjske i unutarnje jedinice:
≤ 10 m ako je vanjska jedinica ispod unutarnje
≤ 30 m ako je vanjska jedinica iznad unutarnje
ŠIFRA ARTIKLA: 55031
Takođe pogledajte
Takođe pogledajte

Pretražite naš online shop.

Ukoliko trebate pomoć posjetite našu kontak stranicu.

Pretraga
×